Braneckého 25, 949 01 Nitra

0908 705 574 info@motorgas.sk

Žiadosť o kalkuláciu

Na vytvorenie cenovej ponuky je potrebné overiť aký systém je možné namontovať do Vášho auta. Na zaslanie kompletnej cenovej ponuky treba vyplniť formulár aj s údajmi o vozidle.

V zátvorkách sú čísla položiek, označených v Osvedčení o evidencii (technický preukaz).