Braneckého 25, 949 01 Nitra

0908 705 574 info@motorgas.sk

LPG

Čo je to LPG

Zaujíma vás čo to vlastne LPG je?

LPG (Liquified Petroleum Gas)
LPG je skvapalnená zmes propánu a butánu a ďalších prímesí, ktorá vzniká pri spracovaní ropnej suroviny. Je bez farby, chuti a zápachu preto sa doň pridáva odorizant (látka s výraznou vôňou), aby ho naše zmyslové orgány zaregistrovali. Nie je jedovatý, je však nedýchateľný a má mierne toxický účinok.

Vlastnosti LPG

Základné vlastnosti a popis LPG.

LPG vzniká pri spracovaní ropnej suroviny. Jeho vlastnosti sú veľmi podobné benzínu a to ho predurčuje na pohon motorových vozidiel. Je to palivo s veľmi priaznivými vlastnosťami, s oktánovým číslom približne 101-111. V našich podmienkach sa používa tzv. zimná LPG zmes (60% P a 40% B) a letná LPG zmes (40% P a 60% B), t.j. zmena vzájomných pomerov Propánu a Butánu.

Možno konštatovať, že používanie LPG ako bežnej alternatívy v automobiloch je rozšírené po celom svete, pričom vo viacerých štátoch venovali jeho rozvoju mimoriadnu pozornosť ako napr. v Taliansku, Holandsku alebo v Belgicku, kde jazdí takto upravených vyše 30% automobilov. Taktiež v okolitých krajinách je LPG bežným a vítaným palivom (Česká republika má až cca 700 čerpacích staníc na LPG a do 10% legálne plynofikovaných motorových vozidiel).

 

Autosplynovače

Naša firma servisuje a montuje prevažne autosplynovače značky LOVATO, AGS SYSTÉM, AUTOGAS-AG, BRC, LANDIRENZO, AC-STAG ,SOLARIS ,STEFANELI, ELPIGAS , ZENIT ,TARTARINI a GASTECH, LOVTEC, PRINS, KME, GFI, TELEFLEX. Tieto značky majú dlhoročnú tradíciu a sú spoľahlivé.

Firma Officine Lovato S. p. A. Vicenza, Taliansko zaujíma dlhodobo vedúce postavenie prinajmenšom na európskom trhu. Táto charakteristika sa vzťahuje tak na veľkosť predaja a tým aj podielu na európskom trhu, ako aj na kvalitu a spoľahlivosť jej produktov.

Systém AGS bol vyrobený špeciálne pre vozy s menším obsahom. Vďaka tomu bola dosiahnutá nižšia výrobná cena a následne tak i cena s montážou pre koncového zákazníka. Kvalita tohoto vstrekovania je rovnaká ako u ostatných typov zariadení.

Servis a technické kontroly poskytujeme aj na viac druhov splynovačov.

 

Sekvenčné vstrekovanie

Sekvenčné vstrekovanie je najmodernejší spôsob vstrekovania LPG.

Celá sústava sa skladá z reduktora – splyňovača, vstrekovačov, plynového ventilu, tlakovej nádrže, trubiek, hadíc a pomocného materiálu. Plynový ventil prepúšťa kvapalný LPG z tlakovej nádrže do reduktora. Reduktor – splyňovač sa vmontuje do prednej časti v motorovom priestore, tým, že je napojený na chladiacu sústavu sa v ňom LPG prehrieva a mení skupenstvo. V plynnom stave prechádza do vstrekovačov, ktoré sa vmontujú do sacieho potrubia a tie vstrekujú LPG priamo do jednotlivých valcov.

Tento systém má vynikajúce dynamické vlastnosti, úsporu LPG.

Odbornou a presnou montážou nedochádza k technickým problémom.