Braneckého 25, 949 01 Nitra

0908 705 574 info@motorgas.sk

Čerpacia stanica LPG

Priamo v objekte našej firmy máte možnosť načerpať LPG.

Čerpacia stanica je otvorená každý deň, v pondelok až nedeľu v čase od 7:00 – do 22:00 hod.

Naša firma predáva skvapalnené ropné plyny – LPG, výhradne od spolpčnosti Tomegas. LPG je vyrobené z ľahkej arabskej ropy a spracované v rafinerii v Ingolstate – Nemecko.

Má dobré jazdne vlasnosti a neobsahuje nečistoti a tipicky miera zapachu je menšia a nemej dráždivá.