Braneckého 25, 949 01 Nitra

0908 705 574 info@motorgas.sk

Čerpacia stanica LPG

Priamo v objekte našej firmy máte možnosť načerpať LPG.

Naša firma predáva skvapalnené ropné plyny – LPG, výhradne od spolpčnosti Tomegas. LPG je vyrobené z ľahkej arabskej ropy a spracované v rafinerii v Ingolstate – Nemecko.

Má dobré jazdne vlasnosti a neobsahuje nečistoti a tipicky miera zapachu je menšia a nemej dráždivá.

Otváracie hodiny - Čerpacia stanica

pondelok 7:00 – 22:00
utorok 7:00 – 22:00
streda 7:00 – 22:00
štvrtok 7:00 – 22:00
piatok 7:00 – 22:00
sobota 7:00 – 22:00
nedeľa 7:00 – 22:00