Braneckého 25, 949 01 Nitra

0908 705 574 info@motorgas.sk

CNG

Inšpekcia nádrží CNG a LNG

Zákon č. 106/2018 Z.z. priniesol povinnosť majiteľov vozidiel na plyn LNG resp. CNG nechať si vykonať inšpekciu nádrže(-í)  CNG resp. LNG. Pri nádržiach na CNG podlieha nádrž inšpekcii ak uplynula lehota 4 rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4 ročných intervaloch. 

Pri nádržiach na LNG podlieha nádrž inšpekcii ak uplynula lehota 1 rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 1 ročných intervaloch.

Podrobnosti v zákone v § 133 a 134 a vo vyhláške č. 140/2018 Z.z. v § 31 až 39.

Túto povinnosť je možné vykonať aj u  nás v priestoroch spoločnosti MotorGas alebo pri dopravných podnikoch je možnosť inšpekciu vykonávať  v priestoroch podnikov.

Inšpekciu je  potrebné zabezpečiť do 20.5.2019, dokedy je prechodné obdobie viď § 170 ods. 26.

Zabezpečte si kontrolu včas, aby ste sa vyhli časovému stresu pred Vašou najbližšou technickou kontrolou. 

Všetky nádrže CNG /LNG pokiaľ spĺňajú  podmienky bezpečnej prevádzky musia byť po inšpekcií označené kontrolnou samolepkou s dátumom konca platnosti inšpekcie nádrže.