Braneckého 25, 949 01 Nitra

0908 705 574 info@motorgas.sk

test

Čo je to LPG

Zaujíma vás čo to vlastne LPG je?

LPG (Liquified Petroleum Gas)
LPG je skvapalnená zmes propánu a butánu a ďalších prímesí, ktorá vzniká pri spracovaní ropnej suroviny. Je bez farby, chuti a zápachu preto sa doň pridáva odorizant (látka s výraznou vôňou), aby ho naše zmyslové orgány zaregistrovali. Nie je jedovatý, je však nedýchateľný a má mierne toxický účinok.

Vlastnosti LPG

Základné vlastnosti a popis LPG.

LPG vzniká pri spracovaní ropnej suroviny. Jeho vlastnosti sú veľmi podobné benzínu a to ho predurčuje na pohon motorových vozidiel. Je to palivo s veľmi priaznivými vlastnosťami, s oktánovým číslom približne 101-111. V našich podmienkach sa používa tzv. zimná LPG zmes (60% P a 40% B) a letná LPG zmes (40% P a 60% B), t.j. zmena vzájomných pomerov Propánu a Butánu.

Možno konštatovať, že používanie LPG ako bežnej alternatívy v automobiloch je rozšírené po celom svete, pričom vo viacerých štátoch venovali jeho rozvoju mimoriadnu pozornosť ako napr. v Taliansku, Holandsku alebo v Belgicku, kde jazdí takto upravených vyše 30% automobilov. Taktiež v okolitých krajinách je LPG bežným a vítaným palivom (Česká republika má až cca 700 čerpacích staníc na LPG a do 10% legálne plynofikovaných motorových vozidiel).

 

Autosplynovače

Naša firma servisuje a montuje prevažne autosplynovače značky LOVATO, AGS SYSTÉM, AUTOGAS-AG, BRC, LANDIRENZO, AC-STAG ,SOLARIS ,STEFANELI, ELPIGAS , ZENIT ,TARTARINI a GASTECH, LOVTEC, PRINS, KME, GFI, TELEFLEX. Tieto značky majú dlhoročnú tradíciu a sú spoľahlivé.

Firma Officine Lovato S. p. A. Vicenza, Taliansko zaujíma dlhodobo vedúce postavenie prinajmenšom na európskom trhu. Táto charakteristika sa vzťahuje tak na veľkosť predaja a tým aj podielu na európskom trhu, ako aj na kvalitu a spoľahlivosť jej produktov.

Systém AGS bol vyrobený špeciálne pre vozy s menším obsahom. Vďaka tomu bola dosiahnutá nižšia výrobná cena a následne tak i cena s montážou pre koncového zákazníka. Kvalita tohoto vstrekovania je rovnaká ako u ostatných typov zariadení.

Servis a technické kontroly poskytujeme aj na viac druhov splynovačov.

 

Sekvenčné vstrekovanie

Sekvenčné vstrekovanie je najmodernejší spôsob vstrekovania LPG.

Celá sústava sa skladá z reduktora – splyňovača, vstrekovačov, plynového ventilu, tlakovej nádrže, trubiek, hadíc a pomocného materiálu. Plynový ventil prepúšťa kvapalný LPG z tlakovej nádrže do reduktora. Reduktor – splyňovač sa vmontuje do prednej časti v motorovom priestore, tým, že je napojený na chladiacu sústavu sa v ňom LPG prehrieva a mení skupenstvo. V plynnom stave prechádza do vstrekovačov, ktoré sa vmontujú do sacieho potrubia a tie vstrekujú LPG priamo do jednotlivých valcov.

Tento systém má vynikajúce dynamické vlastnosti, úsporu LPG.

Odbornou a presnou montážou nedochádza k technickým problémom.

————————–

Pri prestavbách vozidiel montážou plynového zariadenia systémov LPG sa používajú tri typy vstrekovaní LPG pre benzínové vstrekovače. Plyn je vstrekovaný:

 • v plynnej fáze, teda v plynnom skupenstve cez dodatočne montované plynové vstrekovače,
 • v kvapalnej fáze, teda v kvapalnom skupenstve, cez dodatočne montované plynové vstrekovače,
 • v kvapalnej fáze, teda v kvapalnom skupenstve, cez pôvodné benzínové vstrekovače,
 • vstrekovanie LPG do dieselového motora.

Motorgas montuje všetky typy vstrekovaní

So všetkými typmi vstrekovaní máme skúsenosti, nakoľko sme ich už montovali a stále aj montujeme. Aj preto vám vieme poradiť, pre aký typ je dobré sa rozhodnúť a prečo.

Prvé dva typy vstrekovaní sa v dnešnej dobe používajú najčastejšie. V čom je rozdiel?

Rozdiel je v princípe funkcie štartu a toho čo sa deje po natankovaní.

Vstrekovanie v plynnej fáze

Po natankovaní vzniká v nádrži tlak, takže plyn vplyvom tohto tlaku samovoľne postupuje cez multiventil a palivové vedenie dopredu k motoru, čím sa dostáva do reduktora. Tu sa z kvapalného skupenstva mení na plynné. Keďže plyn pri odparovaní extrémne ochladzuje všetko, čo okolo seba má, musíme zabezpečiť ohrev reduktora minimálne na teplotu 30 až 40 stupňov, aby nám nezamrzol a bol funkčný. Toto je zabezpečené napojením reduktora na chladiaci okruh motora, kde horúca chladiaca kvapalina odovzdáva teplo reduktoru. Následne je splynený LPG vedený palivovým vedením ku vstrekovačom, vstrekovaný do sania a potom aj do motora.

Vstrekovanie v kvapalnej fáze

Vstrekovanie v kvapalnej fáze sa veľmi podobá benzínovému vstrekovaniu. V nádrži sa nachádza čerpadlo, ktoré tlačí plyn dopredu a cez palivové vedenie a špeciálny ventil je kvapalné LPG vedené ku špeciálnym vstrekovačom. Prebytok paliva sa nám vracia cez spiatočné vedenie do nádrže. Opakuje sa to, čo v predchádzajúcom prípade – plyn je vstrekovaný do sania a následne na to do motora, ale už priamo v kvapalnej forme.

Treba však dodať, že plynné vstrekovanie značky PRINS je tak dokonalo a precízne premyslené, že sa minimálnou servisnou náročnosťou, spoľahlivosťou a kvalitou približuje technológii kvapalného vstrekovania. Tým pádom zákazníkom ponúka v určitých smeroch porovnateľné výhody ako systém kvapalného vstrekovania.

Aké sú teda rozdiely medzi plynným a kvapalným vstrekovaním?

Prvý rozdiel – štart

Pri plynnej fáze naštartujete motor na benzín. Najskôr sa musí zohriať motor a od motora reduktor na požadovaných 30 až 40 stupňov ako sme už spomínali. Riadiaca jednotka LPG si všetko sleduje, vyhodnocuje a keď je zohriatie dostatočné, tak sama prepne auto na plyn.

Pri kvapalnej fáze síce tiež naštartujete motor na benzín, avšak riadiacej jednotke plynu stačí iba 30 až 50 sekúnd na to, aby si skontrolovala, či má v poriadku tlak plynu, systém a automaticky po maximálne jednej minúte sa prepína do LPG. Získate ďaleko rýchlejšie prepnutie na plyn, tým pádom podstatne vyššiu úsporu, ktorú oceníte najmä v chladných mesiacoch. Počas nich zahriatie motora trvá totiž podstatne dlhšie.

Druhý rozdiel – výkon motora

Pri plynnom vstrekovaní výkon motora čiastočne poklesne, čo však pri normálnej prevádzke motora nie je zákazník schopný postrehnúť. Zmeny v číslach by ste zbadali len vtedy, keby napojíte vozidlo na záťažovú (výkonovú) stolicu. Pri kvapalnom vstrekovaní výkon motora zostáva nezmenený, dokonca nepatrne stúpne. Drvivá väčšina vozidiel jazdí vďaka tomu lepšie na plyn ako na benzín. Získate teda nielen lacnejšie, ale najmä kvalitné vozenie.

Tretí rozdiel – reduktor

Pri kvapalnom vstrekovaní nepotrebujeme reduktor. Odpadá vám starosť o údržbu reduktora. My v servise tak nemusíme rozpájať chladiaci okruh a hadice, pretože neexistujúci reduktor netreba zahrievať (menší predpoklad možných porúch do budúcnosti). Zároveň ušetríte priestor, čo je dnes pri minimálnom voľnom priestore pri motore nezanedbateľná a obrovská výhoda (získate rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie akékoľvek servisné práce okolo motora a aj pravidelný servis vozidla).

Pri motoroch TSI a FSI existujú dva možné typy priamych systémov vstrekovania

 • vstrekovanie v plynnej fáze plynu cez dodatočne montované plynové vstrekovače,
 • vstrekovanie v kvapalnej fáze plynu cez pôvodné benzínové vstrekovače.

Dodatočne montované LPG vstrekovače

Pri prvom systéme ide o princíp podobný technológii vstrekovania v plynnej fáze. Rozdiel je (okrem iného) hlavne v špeciálne upravenej riadiacej jednotke, ktorá zabezpečuje, aby bola čo najmenej skrátená životnosť pôvodných benzínových vstrekovačov. V tomto prípade aj napriek tomu hrozí a občas aj dochádza k znehodnoteniu pôvodných benzínových vstrekovačov.

Prečo sa musia použiť špeciálne sady?

Pri motoroch TSI a FSI bývajú vstrekovače osadené v hlave valcov a tým pádom priamo zasahujú do spaľovacieho priestoru (ohniska horenia zmesi). Preto sa môžu pri používaní LPG poškodiť (zapiecť), či inak znehodnotiť. Je to spôsobené tým, že do týchto motorov sa primontujú dodatočné LPG vstrekovače, takže pôvodné sa pri jazde na plyn odpoja a ostanú nefunkčné. Keďže chladenie vstrekovačov benzínu je zabezpečené aj prietokom vstrekovaného benzínu cez vstrekovač, pri jeho odpojení (prípad jazdy na LPG) prestáva byť vstrekovač benzínu chladený. Z tohto dôvodu je riadiaca jednotka LPG upravená tak, aby aspoň každý 10-ty,15-ty či 20-ty vstrek bol benzínový. Takto nám vznikajú dva nepriaznivé fakty pri vstrekovaní LPG týmto spôsobom a to:

 1. Časť benzínu – aj pri jazde na LPG – stále preteká cez pôvodné benzínové vstrekovače a preto nám vzniká určitá časť spotreby benzínu z celkovej spotreby paliva. Je to asi 20% benzín a 80% LPG – prípadne až 40% benzín a 60% LPG.
 2. Benzínové vstrekovače, ktoré sa týmto ochladzujú (a menej znehodnocujú) aj napriek tomu nie sú úplne ochránené pred väčším opotrebením. Sú v podstate ochladzované o 60 – 80% menej ako pri plnej prevádzke na benzín, čo spôsobuje ich väčšie opotrebenie a vzniká väčšia pravdepodobnosť poškodenia benzínových vstrekovačov.

Pôvodné benzínové vstrekovače.

V čom je vstrekovanie cez pôvodné benzínové vstrekovače výhodnejšie?

Hlavnou výhodou po technologickej stránke je 100% chránenie benzínových vstrekovačov a maximálna efektivita samotného jazdenia, ktorá sa pri iných systémoch nedá dosiahnuť. Pri vstrekovaní cez pôvodné benzínové vstrekovače sa používa kvapalná fáza vstreku, čo je z technologického hľadiska najlepší variant. Ide o plnú prevádzku na LPG a to doslovne. Pri tomto type vstrekovania LPG je dokonca väčšia úspora ako pri klasickom motore s kvapalným vstrekom (myslíme tým nie TSI alebo FSI motor). Na plyn idete v podstate stále, na plyn dokonca aj štartujete. Umožnený máte aj studený, aj teplý štart. Pri plynnej fáze vstreku jazdíte stále na plyn aj na benzín – v percentách by sa to dalo vyjadriť ako 80% plynu a 20% benzínu, prípadne až 60% plynu a 40% benzínu. Navyše vystavujete vstrekovače spomínanému poškodeniu.

Dokonalý systém vstrekovania cez pôvodné benzínové vstrekovače vyvinula spoločnosť Prins.

Oba systémy hodnotíme na základe našich doterajších skúseností ako systémy najlepšej kvality a to takej, že ju zákazník nedostane v aute ani od prvovýroby. Na záver by sme spomenuli aj jednu nevýhodu – pretože chceme byť pravdiví. Tieto systémy bohužiaľ nie sú vyvinuté na všetky motory a vozidlá. Potešujúci je ale fakt, že sa postupne vyvíjajú a dopĺňajú. O možnostiach vstrekovačov a montáže pre vaše vozidlo vás radi poinformujeme.

 

Ako vám v All4Car pomôžeme vybrať splyňovač LPG do auta?

 

Ak ste sa už rozhodli pre prestavbu svojho automobilu na plyn, čaká vás ďalšie, rovnako dôležité rozhodnutie – výber LPG systému, ktorý si do vozidla necháte namontovať. Nemusíte sa rozhodovať sami a stráviť na internete celé dni. Stačí prísť k nám, pretože len v All4Car vám vyberieme doslova “plyn na mieru”!

 

U nás si vyberáte až zo 6-tich značiek splyňovačov

 

V All4Car ponúkame zákazníkom maximálny komfort pri výbere systému, pretože zákazník má na výber až 6 výrobcov splyňovačov. Keďže sme oficiálnymi zástupcami a dovozcami všetkých týchto výrobcov pre Slovenskú prípadne aj Českú republiku, všetky máme overené a okrem montáže ich aj servisujeme.

 

Montáž a servis 6-tich značiek splyňovačov – u nás žiaden problém!

V All4Car ponúkame zákazníkom maximálny komfort aj pri montáži a servise, pretože 90% dielov máme skladom. Vďaka tomu dokážeme robiť väčšinu opráv okamžite a všetok servis tým pádom robíme na počkanie. U nás nenájdete problém ani so záručným, ani s pozáručným servisom, čo je veľmi dôležité. Mnohé servisy totiž o pozáručnom servise nechcú ani počuť – my však takí nie sme.

Poradíme vám, ktorý splyňovač LPG je pre vás najvýhodnejší a prečo

 

Každý zákazník je iný, má iné auto, iné finančné možnosti a predstavu o jazde na plyne. Predtým ako k montáži pristúpime, si spolu s vami spíšeme formulár, na základe ktorého vám vieme vypracovať ponuku na mieru podľa vašich predstáv. Odrážame sa od požiadaviek zákazníka, pretože každý ich má iné. Zistíme si, na čo kladiete dôraz z pohľadu pomeru kvalita a cena.

 

 • Chcete plyn čo najlacnejšie?
 • Chcete kvalitné LPG zariadenie a ste ochotní si zaň priplatiť?
 • Požadujete maximálnu kvalitu a to najlepšie v rámci LPG?

 

 

 

Keď si spolu určíme hlavné priority, na ktorých vám najviac záleží (cena alebo kvalita), odporučíme vám splyňovač LPG, vďaka ktorému budete naozaj jazdiť omnoho lacnejšie. Pri výbere splyňovača máme ešte ďalšie kritériá, ktoré nám pomôžu vybrať vám ten najvýhodnejší plyn do vášho auta, a to:

 • Šetrnosť systému ku spotrebe.
 • Šetrnosť systému k zníženiu výkonu motora.
 • Servisná náročnosť LPG systému.
 • Kvalitu, ktorú chcete používať a s ktorou chcete jazdiť po cestách.
 • Typ vozidla a typ motora vo vozidle, ktoré na plyn plánujete prerobiť.
 • Typ pôvodného vstrekovania paliva v danom vozidle.
 • Vek vozidla, ktoré na plyn plánujete prerobiť.
 • Technický a celkový stav vozidla a motora.
 • Obsah a aj spotrebu vášho motora.
 • Dĺžky jázd, ktoré s autom absolvujete najčastejšie.
 • Dĺžka prestávok medzi jazdami.
 • Počet najazdených kilometrov za rok.
 • Predpokladaná doba používania vášho vozidla
 • Sumu, ktorú chcete alebo môžete do celej prestavby vozidla investovať.

 

 

 

Samozrejme, okrem bežných technológii LPG systémov ponúkame špeciálne montáže LPG zariadení, napríklad do: