Braneckého 25, 949 01 Nitra

0908 705 574 info@motorgas.sk

Autoservis

Autoservis je otvorený každý deň, v pondelok až piatok v čase od 8:00 – do 16:30 hod.

Stalo sa Vám už že nechceli vozidlo zobrať do servisu , kvôli tomu že máte namontované LPG zariadenie vo vozidle? – nevadí, mi Vás zoberieme bez problémov a odstránime vaše Závady a poruchy alebo pravidelní servis.

Diagnostika
Diagnostika vozidiel najnovším softwarom TEXA
Zariadenie TEXA je profesionálna diagnostika vozidiel rôznych značiek.
Mechanické práce
Výmena Olejov:
Castrol, SHELL – HELIX , Q8
Výmena filtrov (olejoví,vzduchoví,peľoví, palivoví)
Oprava náprav (čapy ,stabilizačné tyčky, tlmiče…)
Brzdový systém (brodové platničky, kotúče, brzdová kvapalina…)
Výmena chladiacej kvapaliny (meranie hustoty)
Výmena a oprava chladičov
Výmena rozvodov ( remene , kladky…)
Výmena skiel
Výmena žiaroviek
Výmena sviečok, káblov , zap.indučky
Fileter PDF
Bloková výnimka – legislatívna úprava Európskej komisie č. 461-2010
sa mimo iného týká aj možnosti servisu a údržby nových vozidiel v záruke v nezávislých autoservisoch a jasne definuje, že záručná doba nesmie byť viazaná na opravy a prehliadky v značkových autoservisoch a použitie originálnych náhradných dielov.
Vozidlo v dobe platnosti záruky nemusí byť opravené len v autorizovanom servise (okrem výmeny a opravy dielov s výrobnou vadou a zmluvných záväzkov).
Výrobca nesmie odmietnuť uznať záruku v prípade, že zákazník nechal opraviť svoje vozidlo v nezávislom servise pri dodržaní všetkých výrobcom určených servisných podmienkach a použitiu originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných dielov. Túto podmienku servisy siete PARTNER ELIT splňujú.
Nákup vozidla a jeho servis (popredajné služby) sú už dve rôzne veci.
So svojím novým vozidlom môžete jazdiť do overeného a spoľahlivého nezávislého servisu, pre ktorý sa rozhodnete a je schopný takúto opravu a servis kvalitne previesť.
Každý poskytovateľ služby, teda aj autoservis, je zodpovedný za svoju prácu a nesie zodpovednosť za jej kvalitu.
Všetky servisné úkony musia byť dôkladne zdokumentováné, poskytovateľ opráv vozidiel musí poskytnúť písomné doklady o všetkých prevedených úkonoch, zápis do servisnej knížky a zoznam montovaných dielov.